VÁPENNÝ MALIARSKY NÁTER

   

Slúži na vnútornú úpravu interiérov bytov, omietok a taktiež aj ako dezinfekčný prostriedok.

 

Pred nanášaním je potrebné steny očistiť od prachu a iných nečistôt.Staré nátery zoškrabeme škrabkou a steny natrieme roztokom mazľavého mydla.Vápenný maliarsky náter rozriedime vodou v pomere 1:1 (1:1,5). Po dôkladnom premiešaní je náter pripravený na použitie.

 

Nanášame štetkou,štetcom a striekaním.Vápenný maliarsky náter prifarbujeme práškovými farbami,ktoré vopred rozpustíme vo vode a podľa potreby pridávame do pripravenej zmesi.Oteruvzdornosť dosiahneme pridaním LATEXU alebo DUVILAXU BD-20.

 

 FARBA:  BALENIE:
 Biela    V plastových recyklovateľných obaloch 6kg, 14kg
 VÝDATNOSŤ:    ZÁRUČNÁ DOBA:
 6 - 8 m2 z 1 kg (závisí od hrúbky naneseného filmu)     24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale.